روز: اسفند ۱۶, ۱۳۹۸
کمپین نفس با طرح «کمک» به میدان آمد/ گوش شنوایی به نام مرکز تماس برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در بحران

رییس کارگروه اطلاع رسانی کمپین نفس با اشاره به طرح «کمک» این کمپین برای حل مشکلات اقتصادی در بحران کووید ۱۹، گفت: در این طرح از طریق مرکز تماس اتاق بازرگانی تهران بر آن هستیم تا مشکلات فعالان اقتصادی را تجمیع و دسته بندی کنیم و بخش هایی که از تکثر بیشتری برخوردار هستند در […]

ریزش نیرو در آنلاین ها

بعد اول که طبیعتا مهم ترین بعد است، بعد انسانی است که دارد تلفات انسانی می گیرد و جان تک تک عزیزانی که از بین می رود یک ضایعه بزرگ برای ما و کشور است؛ ولی در کنار آن یک سری اتفاقات بسیار جدی و دامنه دار در حوزه کسب و کار رخ می دهد […]

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران