شما اینجا هستید
اخبار مهم » در تابستان ۱۴۰۰؛ نرخ تورم کالاهای صادراتی، وارداتی و تولیدی کاهشی شد

نرخ تورم کالاهای صادراتی، وارداتی و نرخ تورم تولیدکننده براساس آخرین آمار اعلامی مرکز ملی آمار ایران در دوره تابستان امسال کاهشی شد.

به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، مرکز آمار نرخ تورم تولید کننده، کالاهای صادراتی و کالاهای وارداتی در تابستان امسال را منتشر کرد.

هدف از محاسبه نرخ تورم تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.

کاهش ۱۴.۱ درصدی نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در تابستان امسال

براساس این گزارش، نرخ تورم تولیدکننده نقطه‌ به نقطه کل کشور نسبت به فصل سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان امسال به ۵۸.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل مشابه سال قبل ۱۴.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در تابستان ١۴٠٠ نسبت به تابستان سال گذشته، ۵۸.۹ درصد افزایش دارد.

در میان بخش­‌های مختلف تولیدی، کم­ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ۱۹ درصد است.

نرخ تورم تولیدکننده فصلی کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در تابستان امسال به ۱۱.۷ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ١.۶ واحد درصـد افزایش داشته است.

در این فصل کم­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ٠.١ درصد و بیش­ترین تورم فصلی مربـوط به بخش کشاورزی با ٢١.٧ درصد بوده است.

نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان ١۴٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۶۴.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۴.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی، در میان بخش­‌های اصلی تولیدی در کشـور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ٣٧.٧ درصد و بیشترین آن مربوط به بخش معدن با ١١۶.١ درصد است.

تورم فصلی نقطه‌به نقطه کالاهای صادراتی ۳۲ درصد کم شد

قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در تابستان ١۴٠٠، نرخ تورم کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) نسبت ۲۰.۸ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١۴٠٠ با ١٣.٧ درصد حدود ٧.١ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌­های دلاری) نسبت به فصل قبل ۲ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١۴٠٠ با ٣.٣ درصد حدود ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه‌­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» با ۷.۲ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه» با ١٧١.١ درصد است.

تورم سالانه کالاهای صادراتی

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر با ۱۹۱.۷ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار امسال ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر با ٩.٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١۴٠٠ که برابر ۶.۹ درصد بود حدود سه واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد» با ۶۵.۴ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه‌­های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی» با ۴٢٣.٨ درصد است.

کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای وارداتی

قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۸۵.۴ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١۴٠٠ حدود ٢٠.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲.۱ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١۴٠٠ حدود ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی» با ۴.۹ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی» با ۷۶۴ درصد) است.

همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «‌پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد» منفی ۵.۴ درصداست.

تورم فصلی کالای وارداتی

در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل قبل، ۶۳.۷ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١۴٠٠ حدود ٩.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نسبت به فصل قبل ٨.٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١۴٠٠ حدود چهار واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «‌حیوانات زنده و محصولات حیوانی» با ۳.۹ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «‌ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی» با ٧٣.١ درصد است.

همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد» با منفی ۶.۵ درصد است.

 تورم سالانه کالای وارداتی

در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر با ۵۱۳.۸ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١۴٠٠ حدود ١٩.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر با ۵۴.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١۴٠٠ حدود ١.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب» با ۸.۸ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی» ٧۴٩.٩ درصد است.

همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد» برابر منفی ۰.۳ درصد است.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران