به گفته این مقام مسوول در نظام بانکی، تا پیش از این هر واردکننده کالایی مکلف بود تا قراردادی را با واحدهای تولیدی منعقد کند، اما در شیوه جدید، این الزام برداشته شده و عقد قرارداد با واحد تولیدی ضرورتی ندارد. او تصریح کرده بود: این موضوع در گذشته بارها در دستور کار دولت قرار گرفته و اخیرا نهایی شده بود، اما به اجرا درنیامده بود که اکنون عملیاتی شده است.  «دنیای اقتصاد» با یکی از اعضای هیات مدیره فدراسیون واردات، در مورد این موضوع گفت‌وگو کرده است. سیامک پیربابایی عنوان کرده است که پیش از این نیز سختگیری چندانی برای سقف و سابقه بازرگانان در نظر گرفته نمی‌شد و واردات مواد اولیه تولید بدون در نظر گرفتن این محدودیت امکان‌پذیر بود. او عنوان کرده است: با توجه به محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی در صدد کنترل تقاضای ارز است و از ابزارهایی به این منظور استفاده می‌کند. تعیین سقف و سابقه برای واردکنندگان هم در همین راستا است. اما در مورد مواد اولیه و واسطه‌ای، بر اساس بسته تشویقی منتشر شده، این محدودیت برداشته شد. او اظهار کرد: این خبر جدیدی نیست و انتشار آن تنها به منظور تزریق امید به جامعه است.

 

منبع : دنیای اقتصاد