روز: اسفند ۱۴, ۱۳۹۸
بدعهدی در پرداخت به موقع ارز تأمین برنج کشور را تهدید می‌کند

مسیح کشاورز اظهار کرد: در شرایطی که واردکنندگان برنج موانع تحریم را شکسته و مرغوبترین محصولات موجود در بازار های جهانی را وارد می‌کنند، متاسفانه موانع داخلی آنها را زمین‌گیر کرده‌است. وی با اشاره به گفته‌های مقامات بانک مرکزی مبنی بر تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ادامه‌داد: عدم تخصیص به موقع ارز موجب‌شده […]

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران