روز: اسفند ۵, ۱۳۹۸
بلاتکلیفی رفع تعهد ارزی سال ۹۸

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به عدم تصمیم‌گیری دولت برای نحوه رفع تعهد ارزی در سال ۹۸، گفت: توافق هایی با بانک مرکزی صورت گرفته که در انتظار تصمیم گیری وزرا برای تعیین تکلیف این موضوع هستیم. محمد لاهوتی: درباره شیوه‌های رفع تعهد ارزی در سال ۹۸ اظهار داشت: هنوز در خصوص رفع تعهد ارزی در […]

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران